Firmy i instytucje

Kredyt na zakup pojazdów

kredyt płatniczy

KREDYT NA ZAKUP POJAZDÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Kredyt może być udzielony mikro przedsiębiorcom oraz przedsiębiorcom prowadzącym małe i średnie przedsiębiorstwa (osobom prawnym, osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej utworzonym zgodnie z przepisami prawa polskiego i prowadzącym działalność gospodarczą). Środki uzyskane z kredytu mogą być przeznaczone na zakup pojazdów:

Okres spłaty kredytu, liczony od daty zawarcia umowy kredytu, nie może przekroczyć:

  • 60 miesięcy w przypadku kredytu na zakup pojazdu nowego,
  • 48 miesięcy w przypadku kredytu na zakup pojazdu używanego przy czym pojazd ten w dniu udzielenia kredytu nie może być starszy niż 5 letni.
  • Kwota udzielonego kredytu może maksymalnie może wynosić:
  • do 90% ceny nowego pojazdu (udział własny kredytobiorcy min. 10 %)
  • do 70% ceny pojazdu używanego (udział własny kredytobiorcy min. 30%)

 

Maksymalna kwota kredytu nie może jednak przekroczyć 150.000 złotych.

Przy rozpatrywaniu wniosku stosujemy uproszczoną procedurę oceny zdolności kredytowej – bez prognoz finansowych.

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

Prowizję od kredytu określa aktualnie obowiązująca w Banku taryfa prowizji i opłat.