klienci indywidualni

Kredyt na sfinansowanie instalacji wodociągowej

Kredyt na sfinansowanie instalacji wodociągowej

Kredyt na sfinansowanie instalacji wodociągowej

WYMAGANE DOKUMENTY:

RRSO

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,02% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 20.000,00 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, oprocentowanie zmienne 9,80% w stosunku rocznym, prowizja 1,50%, 60 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata (kapitał 353,00 zł. + odsetki 171,84 zł), następne raty: kapitał 333,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 9,80% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 5.279,68 zł, w tym odsetki 4.979,68 zł, prowizja 300,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 25.279,68 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

**stopa redyskonta weksli NBP – do wyliczenia oprocentowania przyjęto stopę obowiązującą od dnia 05.10.2023 r. w wys. 5,80 p.p.

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 05.10.2023 r.

RRSO – roczna rzeczywista stopa oprocentowania

W przypadku kredytów udzielanych na zmienną stopę procentową wzrost stopy procentowej powoduje wzrost wartości ekspozycji kredytowej oraz raty kapitałowo-odsetkowej, natomiast w przypadku spadku stopy procentowej maleje wartość ekspozycji kredytowej oraz raty kapitałowo-odsetkowej.