klienci indywidualni

Kredyt samochodowy

Kredyt samochodowy

Kredyt samochodowy

WYMAGANE DOKUMENTY:

RRSO

Kredyt konsumencki na zakup samochodów i innych pojazdów mechanicznych – stopa redyskonta weksli NBP* + marża 3,00 – 4,00 p.p.

RRSO wynosi 11,82% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 100.000,00 zł, okres kredytowania 4 lata, oprocentowanie zmienne 9,80%, prowizja 2,50%, 48 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 2.099,00 zł + odsetki 830,05 zł), następne raty: kapitał 2.083,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 9,80% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 22.512,99 zł, w tym odsetki 20.012,99 zł, prowizja 2.500,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 122.512,99 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

*stopa redyskonta weksli NBP – do wyliczenia oprocentowania przyjęto stopę obowiązującą od dnia 05.10.2023 r. w wys. 5,80%
Oprocentowanie obowiązuje od dnia 05.10.2023 roku
RRSO – roczna rzeczywista stopa oprocentowania
W przypadku kredytów udzielanych na zmienną stopę procentową wzrost stopy procentowej powoduje wzrost wartości ekspozycji kredytowej oraz raty kapitałowo-odsetkowej, natomiast w przypadku spadku stopy procentowej maleje wartość ekspozycji kredytowej oraz raty kapitałowo-odsetkowej.