Firmy i instytucje

Oszczędności dla firm

LOKATA BEZWARUNKOWA

Ulokuj środki firmowe na 3-miesięcznej lokacie z oprocentowaniem 5,5%. Bez żadnych dodatkowych warunków. Także online!

Lokaty terminowe

Dla podmiotów gospodarczych oferujemy lokaty terminowe otwierane na okresy:
 • 1 miesięczne
 • 3 miesięczne
 • 6 miesięczne
 • 12 miesięczne

Zaletą lokat terminowych jest ich korzystne oprocentowanie, zależne od okresu zadeklarowania.

Środki na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

Wszystkie proponowane przez Bank lokaty, są lokatami odnawialnymi, czyli po upływie terminu zadeklarowanego, lokata odnawia się automatycznie na taki sam okres.

Dla lokat odnawialnych maksymalny okres odnowienia wynosi 114 miesięcy, licząc od daty założenia depozytu.

Odsetki naliczane są po zakończeniu terminu umownego lokaty i zgodnie z dyspozycją mogą zostać przekazane na rachunek Klienta, bądź dopisane do kwoty lokaty.
Oszczędności zdeponowane w naszym Banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Oprocentowanie lokat terminowych >> Tutaj

Lokaty Firmowe

Gwarancja BFG

 • Oszczędności zdeponowane w naszym Banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

  Informujemy, że od dnia 16 grudnia 2010 roku obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości

  100.000 euro.


  Środki te podlegają  100 proc. gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

  (podstawa prawna: znowelizowana w dniu 16 grudnia 2010 r. ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. Nr 257, poz. 1724)).

  Ochronie podlegają imienne depozyty:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

  Po więcej szczegółów kliknij tutaj.

Nowoczesna bankowość
internetowa i mobilna
z funkcjami dla firm

Dostępna 24h na dobę nowoczesna i bezpieczna bankowość elektroniczna umożliwia sprawne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.