Bank

Dane osobowe - RODO

INFORMUJEMY:

W sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować z „Inspektorem
Ochrony Danych” Banku Spółdzielczego w Otwocku P. Piotrem Esmanem pod adresem e-mail:

iod@bsotwock.pl

Pobierz aplikację
BS Otwock EBO Mobile PRO
i bankuj, gdzie chcesz!

Bankowość elektroniczna
ebo ebank online

Bankowość mobilna
ebo mobile pro

bezpieczeństwo
to podstawa!