klienci indywidualni

Kredyt gotówkowy Ekspresowy

Kredyt gotówkowy Ekspresowy

Kredyt gotówkowy Ekspresowy

WYMAGANE DOKUMENTY:

RRSO

Kredyt ekspresowy z ubezpieczeniem  – stopa redyskonta weksli NBP** + marża 3,00 p.p.

RRSO wynosi 11,78% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 70.000,00 zł, okres kredytowania 96 miesięcy, oprocentowanie zmienne 9,80%, prowizja 2,00%, 96 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 745,00 zł + odsetki 507,45 zł), następne raty: kapitał 729,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg formuły: kapitał x 9,80% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 30.602,37 zł, w tym odsetki 27.640,73 zł, prowizja 1.400,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy 1.561,64 zł. Koszt ubezpieczenia na życie jest uzależniony od wieku Kredytobiorcy, kwoty kredytu oraz okresu trwania umowy kredytowej. Całkowita kwota do zapłaty 100.602,37 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 03.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie dla Kredytobiorcy w wieku 40 lat. Warunki promocyjne  obowiązują do dnia 30.06.2023 r.


**stopa redyskonta weksli NBP – do wyliczenia oprocentowania przyjęto stopę obowiązującą od dnia 08.09.2022 r. w wys. 6,80 pkt. proc.
Oprocentowanie obowiązuje od dnia 08.09.2022 roku
RRSO – roczna rzeczywista stopa oprocentowania
W przypadku kredytów udzielanych na zmienną stopę procentową wzrost stopy procentowej powoduje wzrost wartości ekspozycji kredytowej oraz raty kapitałowo-odsetkowej, natomiast w przypadku spadku stopy procentowej maleje wartość ekspozycji kredytowej oraz raty kapitałowo-odsetkowej.

Kalkulator kredytowy