klienci indywidualni

Kredyt gotówkowy Ekspresowy

Kredyt gotówkowy Ekspresowy

WYMAGANE DOKUMENTY:

RRSO

Kredyt ekspresowy z ubezpieczeniem  – stopa redyskonta weksli NBP* + marża 4,00 p.p.

RRSO wynosi 11,74% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 70.000,00 zł, okres kredytowania 96 miesięcy, oprocentowanie zmienne 9,80%, prowizja 2,00%, 96 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 745,00 zł + odsetki 581,04 zł), następne raty: kapitał 729,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg formuły: kapitał x 9,80% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 30.613,47 zł, w tym odsetki 24.820,01 zł, prowizja 1.400,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy 1.489,64 zł. Koszt ubezpieczenia na życie jest uzależniony od wieku Kredytobiorcy, kwoty kredytu oraz okresu trwania umowy kredytowej. Całkowita kwota do zapłaty 100.613,47 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie dla Kredytobiorcy w wieku 40 lat.

 

*stopa redyskonta weksli NBP – do wyliczenia oprocentowania przyjęto stopę obowiązującą od dnia 05.10.2023 r. w wys. 5,80%
Oprocentowanie obowiązuje od dnia 05.10.2023 roku
RRSO – roczna rzeczywista stopa oprocentowania
W przypadku kredytów udzielanych na zmienną stopę procentową wzrost stopy procentowej powoduje wzrost wartości ekspozycji kredytowej oraz raty kapitałowo-odsetkowej, natomiast w przypadku spadku stopy procentowej maleje wartość ekspozycji kredytowej oraz raty kapitałowo-odsetkowej.

Kalkulator kredytowy