klienci indywidualni

Gwarancja BFG

Gwarancja BFG

Oszczędności zdeponowane w naszym Banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Informujemy, że od dnia 16 grudnia 2010 roku obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości

Środki te podlegają  100 proc. gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

(podstawa prawna: znowelizowana w dniu 16 grudnia 2010 r. ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. Nr 257, poz. 1724)).

Ochronie podlegają imienne depozyty:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Po więcej szczegółów kliknij tutaj.

Chcesz przenieść konto?
Formalności załatwimy za Ciebie!

Nie jesteś jeszcze Klientem naszego banku? Chciałbyś przenieść konto, ale martwisz się natłokiem formalności?

Wystarczy Twoje upoważnienie, a wszystko załatwimy za ciebie, m.in. zgłosimy u pracodawcy zmianę numeru konta.