Firmy i instytucje

Elastyczne rachunki bankowe
dla przedsiębiorców

Rachunek bieżący

Służy do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

rachunek bieżący dla firm
Otwarty rachunek powierniczy - mieszkaniowy

Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

Przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez finansujących na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, z którego wypłata środków jest realizowana po potwierdzeniu przez wskazanego przez Bank rzeczoznawcę ukończenia kolejnych etapów inwestycji według harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego.

Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

Przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez nabywców na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy
split payment

Split Payment

Z dniem 1 lipca 2018 r. obowiązuje Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Terminale płatnicze
bez opłat aż 12 miesiecy

Nowoczesny terminal POS
może zwiększyć zyski w Twojej firmie
oraz zyskać lojalność klientów.