klienci indywidualni

Rachunek
Oszczędnościowo-Rozliczeniowy

Konto ROR

Dla lepszego wykorzystania posiadanych środków pieniężnych proponujemy prowadzenie rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych dla osób fizycznych.

Wszyscy posiadacze rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych w naszym Banku mogą skorzystać z pakietu dodatkowych usług:

Posiadanie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego umożliwia pobieranie gotówki oraz dokonywanie bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych w systemie ELIXIR.

W ramach obsługi rachunku proponujemy także korzystanie z nowoczesnego systemu bankowości internetowej EBO.

Dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych oferujemy także międzynarodowe karty płatnicze VISA CLASSIC. Umożliwiają one pobieranie gotówki z bankomatów oraz dokonywanie płatności za kupowane towary lub usługi w kraju i za granicą oraz płatności internetowe.

Dzięki bankomatom zainstalowanym w naszych placówkach posiadacze kart VISA Classic otrzymują całodobowy dostęp do swoich pieniędzy.

Do posiadanego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego Klient może otworzyć dodatkowe DARMOWE subkonta oszczędnościowe (max. 5), na które może przelewać część środków z rachunku podstawowego. Jedna wypłata środków w miesiącu jest DARMOWA.

Dla rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych obowiązuje kwartalna kapitalizacja odsetek.

Oszczędności zdeponowane w naszym Banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Pobierz aplikację
BS Otwock EBO Mobile PRO
i bankuj, gdzie chcesz!

Bankowość elektroniczna
ebo ebank online

Bankowość mobilna
ebo mobile pro

bezpieczeństwo
to podstawa!