Bank

O Banku

Bank Spółdzielczy w Otwocku

Bank Spółdzielczy w Otwocku został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 00 – 454 w Warszawie ul. Czerniakowska 100 pod nr 0000101559 w Krajowym Rejestrze Sądowym.

NIP 532-010-03-55

REGON 000508721

Posiadamy fundusze własne w wysokości 13 551 758,97 zł.

Jesteśmy zrzeszeni w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (GRUPA BPS).

Działamy na terenie woj. mazowieckiego

Głównym celem naszych działań jest satysfakcja Klientów korzystających z usług i pośrednictwa naszego Banku. Dlatego tez cały czas rozszerzamy naszą ofertę, skierowaną do coraz szerszej grupy odbiorców.

Misja Banku:

Bank świadczy korzystne i dogodne usługi kredytowe, oferuje bezpieczne i rentowne rachunki oszczędnościowe i rozliczeniowe, w sposób rzetelny i konkurencyjny dla wszelkich osób prawnych i podmiotów gospodarczych, rolników, rzemieślników oraz ludności, kierując się ich dobrem oraz dobrze pojętym interesem Banku.

Prowadząc działalność Bank bierze pod uwagę interesy wszystkich interesariuszy, o ile nie są one sprzeczne z interesami Banku.

Bank podejmuje oraz wspiera inicjatywy lokalne mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne, równość społeczną i sprawiedliwy handel.

Pobierz aplikację
BS Otwock EBO Mobile PRO
i bankuj, gdzie chcesz!