Bank

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny SZAFIR

Bank Spółdzielczy w Otwocku świadczy usługi wydawania zestawów certyfikacyjnych do podpisu elektronicznego w ramach zawartej umowy współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. w Warszawie.

 

Podpisz się elektronicznie! Kup zestaw do składania e-podpisu SZAFIR!

 

Bezpieczny Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które umożliwiają identyfikację osoby, która składa podpis, weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Podpis elektroniczny traktowany jest na równi z podpisem złożonym własnoręcznie przez osobę, która się nim posługuje. Korzystanie z podpisu elektronicznego gwarantuje wygodę i szybkość dokonywania transakcji oraz zawierania umów. 

Bank Spółdzielczy w Otwocku pośredniczy w zakupie podpisu elektronicznego Krajowej Izby Rozliczeniowej, który można zamówić na stronie http://www.elektronicznypodpis.pl/ .

Zalety korzystania z bezpiecznego podpisu elektronicznego:

 • unikalność- każdy dokument elektroniczny posiada unikalny podpis elektroniczny ściśle związany z danym dokumentem
 • integralność- jakakolwiek zmiana dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym zostanie automatycznie wykryta w momencie weryfikacji przez odbiorcę podpisu elektronicznego dołączonego do dokumentu
 • niezaprzeczalność- tylko osoba posiadająca dane służące do składania podpisów czyli tzw. klucz prywatny, korespondujący z danymi zawartymi w certyfikacie mogła wygenerować podpis elektroniczny pod danym dokumentem
 • potwierdzenie tożsamości- dane osoby składającej podpis zawarte w certyfikacie zostały potwierdzone przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne
 • zmniejszenie czasu i pracochłonności
 • usprawnienie procesów związanych z obiegiem dokumentów

Bezpieczny podpis elektroniczny można wykorzystywać do podpisywania:

 • deklaracji ZUS
 • deklaracji podatkowych
 • faktur elektronicznych
 • przetargów i aukcji elektronicznych
 • wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego
 • kontaktów z administracją publiczną
 • i wiele innych!

Pobierz aplikację
BS Otwock EBO Mobile PRO
i bankuj, gdzie chcesz!

Bankowość elektroniczna
ebo ebank online

Bankowość mobilna
ebo mobile pro

bezpieczeństwo
to podstawa!