klienci indywidualni

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny

Połącz zobowiązania i płać jedną, niższą ratę.
Z Kredytem Konsolidacyjnym w BS Otwock zapłacisz mniej!

Kredyt konsolidacyjny jest narzędziem finansowym łączącym wiele zobowiązań w jedno.

Celem konsolidacji jest obniżenie comiesięcznych rat kredytów. Konsolidować możemy większość typów kredytów np. ratalne, gotówkowe, samochodowe, hipoteczne i inne.

Przenieś do nas swoje kredyty!
Zyskaj dodatkowe środki - płać jedną, niższą ratę!

WYMAGANE DOKUMENTY:

Połącz pożyczki lub kredyty z innych banków.
Spłacaj tylko jedną dogodną ratę!

RRSO

Dla oprocentowania okresowo – stałego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO wynosi 13,73% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 70.000,00 zł, okres kredytowania 10 lat, oprocentowanie okresowo – stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 11,80% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,60% w skali roku – wyliczone jako suma stopy redyskonta weksli NBP ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej i marży banku w wysokości 5,50 p.p., prowizja 1,50%, 120 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 623,00 zł + odsetki 722,19 zł), następne raty: kapitał 583,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 11,80% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366.

Całkowity koszt kredytu: 43.208,36 zł, w tym odsetki 39.669,36 zł, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu 1.050,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości za cały okres kredytowania wynosi 1.740,00 zł, koszt ustanowienia pełnomocnictwa do rachunku ROR wynosi 10,00 zł, koszt opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku ROR w całym okresie kredytowania wynosi 720,00 zł zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w BS Otwock. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 113.208,36 zł. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy redyskonta weksli NBP ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 18.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Dla oprocentowania zmiennego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO wynosi 11,58% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 70.000,00 zł, okres kredytowania 10 lat, oprocentowanie zmienne 9,60% w skali roku – wyliczone jako suma stopy redyskonta weksli NBP ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej i marży banku w wysokości 3,80 p.p., prowizja 1,50%, 120 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 623,00 zł + odsetki 587,54 zł), następne raty: kapitał 583,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 9,60% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366.

Całkowity koszt kredytu: 37.405,33 zł, w tym odsetki 33.866,33 zł, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu 1.050,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości za cały okres kredytowania wynosi 1.740,00 zł, koszt ustanowienia pełnomocnictwa do rachunku ROR wynosi 10,00 zł. koszt opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku ROR w całym okresie kredytowania wynosi 720,00 zł zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w BS Otwock. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 107.405,33 zł. Oprocentowanie kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy redyskonta weksli NBP ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 18.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kalkulator kredytowy