Firmy i instytucje

Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

Zamknięty Rachunek Powierniczy

Dla kogo:

Przeznaczenie

 • do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez nabywców na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • rachunek prowadzony jest zgodnie z Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r.

 

Korzyści dla dewelopera

 • wzrost wiarygodności na rynku i w oczach potencjalnych nabywców
 • wzrost wiarygodności kredytowej w banku
 • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego
 • rozliczenie budowy zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi
 • pozwala spełnić wymogi ustawowe

 

Korzyści dla finansującego

 • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego
 • zapewnienie pełnego bezpieczeństwa środków Nabywców przez cały okresu budowy
 • wsparcie Banku w nadzorze realizacji inwestycji deweloperskiej
 • zabezpieczenie środków pieniężnych przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym dewelopera

 

Powiernik

 • Posiadacz rachunku, uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku powierniczym (deweloper)

 

Powierzający

 • deponujący środki pieniężne na rachunku powierniczym – na podstawie Umowy deweloperskiej zawartej z Powiernikiem (finansujący)

 

Waluta

 • PLN

 

Wpłaty

 • wyłącznie przez Powierzającego wynikające z umowy deweloperskiej

 

Wypłaty

 • jednorazowo po przedłożeniu aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.