Bank

Outsourcing

Outsourcing

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 111b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe, dotyczącym ogłaszania przez Bank informacji o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych o których mowa w art. 6a ust. 1, uzyskujących dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową podczas wykonywania na rzecz Banku czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, Bank Spółdzielczy w Otwocku informuje, iż zawarł umowę w sprawie dokonywania czynności bezpośrednio związanych z działalnością bankową, z następującym przedsiębiorcą:

ASSECO POLAND S.A.
Olchowa 14
35-322 Rzeszów

REGON:010334578
NIP:5220003782
KRS:0000033391

Pobierz aplikację
BS Otwock EBO Mobile PRO
i bankuj, gdzie chcesz!