Bank

Oprocentowanie i prowizje

Kredyty udzielane na działalność gospodarczą i rolniczą

Oprocentowanie i prowizje/kredyty na działalność gospodarczą

Oprocentowanie zmienne, w stosunku rocznym*

Udzielane od dnia 01.06.2022 roku

unikredyt nawozowy

Stopa redyskonta weksli

+ marża od 4,00 do 5,50 p.p.

kredyt płatniczy

WIBOR 1M + marża od 4,00 do 5,50 p.p.

kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą do kwoty 999.999 zł

na okres do 12 miesięcy

WIBOR 1M + marża od 3,00 do 5,00 p.p.

na okres powyżej 12 miesięcy

WIBOR 1M + marża od 3,00 do 5,00 p.p.

kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

WIBOR 1M + marża od 3,50 do 5,00 p.p.

kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej

WIBOR 1M + marża od 3,50 do 5,00 p.p.

kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą od kwoty 1.000.000 zł (kredyty obrotowe i inwestycyjne)

WIBOR 1M + marża od 2.50 do 4,50 p.p.

debet w rachunku bieżącym

WIBOR 1M + marża 5,50 p.p.

Kredyt technologiczny

WIBOR 1M + marża od 4,50 do 5,50 p.p.

Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu ARiMR (CSK)

WIBOR 3M + marża 3,00 do 4,00 p.p.

Kredyt preferencyjny z dopłatą ze środków ARiMR do oprocentowania

WIBOR 3M + marża 2,50 p.p.

* obowiązuje od dnia 01.06.2022 roku

Rachunki bankowe

Środki gromadzone na rachunkach podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej, co oznacza że oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec podwyższeniu lub obniżeniu.

Odsetki należne od środków na rachunku naliczane i dopisywane są na koniec kwartału kalendarzowego.

Zysk z rachunku (odsetki) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% (dot. osób fizycznych).

Obowiązuje od 10.01.2024 r.

  1. Rachunki bieżące
Stopa zmienna 1Stopa stała 2
1)Rachunki bieżące i pomocnicze oraz powiernicze0,00%0,00%
2)Rachunki VAT0,00%0,00%

 

2.     Rachunki terminowe Klientów InstytucjonalnychOprocentowanie zmienne
1)1 miesięczne1,50 %
2)3 miesięczne2,50 %
3)6 miesięczne3,10 %
4)12 miesięczne3,60 %

 

3.     Rachunki oszczędnościowo-rozliczenioweStopa zmiennaStopa stała3
3)Książeczka oszczędnościowa a’vista otwierana do dnia 31.08.20170,68 %
4)Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR)0,694 %
5)Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR)0,685 %0,00 %
6)Subkonto oszczędnościowe do ROR0,69 %0,01 %
7)Konto 500+ otwierane do dnia 02.08.20170,68 %
8)Rachunki ROR dla Młodych0,68 %0,00 %
9)Subkonto oszczędnościowe do ROR dla Młodych0,79 %0,11 %
10)Rachunek Rodzinny0,68 %0,00 %
11)Podstawowy Rachunek Płatniczy0,68 %0,00 %
12)Konto Junior0,00 %
13)Subkonto oszczędnościowe do Konta Junior0,11 %
14)iKonto0,00 %

 

4.     Lokaty terminowe Klientów IndywidualnychOprocentowanie zmienne
1)1 miesięczne2,00 %
2)3 miesięczne3,00 %
3)6 miesięczne3,80 %
4)12 miesięczne4,20 %

 

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%

1 Oprocentowanie zmienne dla rachunków bieżących otwartych do dnia 14.12.2020

2 Oprocentowanie stałe dla rachunków bieżących otwartych od dnia 15.12.2020

3 Oprocentowanie stałe dla ROR otwartych od dnia 01.01.2021 oraz subkont do tych ROR

4 Oprocentowanie zmienne dla ROR otwartych do dnia 31.10.2014

5 Oprocentowanie zmienne dla ROR otwartych od dnia 01.11.2014 do dnia 31.12.2020

Należności przeterminowane

Należności przeterminowane  dla umów zawartych:

do dnia 25 listopada 2012r.

13%W przypadku, gdy stopa oprocentowania kredytów przeterminowanych, w okresie obowiązywania umowy, będzie przekraczać czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, wówczas Bank od dnia wystąpienia przekroczenia będzie pobierał odsetki naliczone według stopy równej czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, tj. 13,00% w oparciu o stopę lombardową NBP obowiązującą od dnia 09.02.2022r. w wysokości 3.25% w skali rocznej.

od dnia 26 listopada 2012r. 

do 12 października 2014

5-krotność stopy referencyjnej NBP

Oprocentowanie 13.75% wyliczone w oparciu o stopę referencyjną NBP obowiązującą od dnia 09.02.2022r. w wysokości 2,75% w skali rocznej.

od dnia 13 października 2014r.

do 18 marca 2015

5,5-krotność stopy referencyjnej NBP

Oprocentowanie 15.13 % wyliczone w oparciu o stopę referencyjną NBP obowiązującą od dnia 09.02.2022r. w wysokości 2,75% w skali rocznej.

od dnia 19 marca 2015r.

do 31 grudnia 2015

4 krotność stopy lombardowej NBP

Oprocentowanie 13,00% wyliczone w oparciu o stopę lombardową NBP obowiązującą od dnia 09.02.2022r. w wysokości 3,25% w skali rocznej.

od dnia 01 stycznia 2016

2 krotność odsetek ustawowych za opóźnienie

Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej NBP  i 5,5 p.p. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Wysokość oprocentowania za opóźnienie ulega zmianie każdorazowo w przypadku zmiany wysokości stopy referencyjnej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. Od niespłaconej kwoty kredytu, Bank nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. Oprocentowanie 24,50% wyliczone w oparciu o stopę referencyjną NBP obowiązującą od dnia 08.09.2022 r. w wysokości 6,75% w skali rocznej.

Kredyty dla osób fizycznych

Udzielane od dnia 01 stycznia 2023 roku.

Udzielane od dnia 01 stycznia 2023 roku

Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie zmienne

konsumencki w ROR

7,00%

 

konsumencki w ROR w rachunku „ROR dla Młodych”

7,00%

 

konsumencki gotówkowy

 

Stopa redyskonta weksli NBP + marża 4,00 p.p.

konsumencki na zakup samochodów i innych pojazdów mechanicznych

 

Stopa redyskonta weksli NBP + marża 3,00 – 4,00 p.p.

kredyt na cele mieszkaniowe

 

9,30%

Stopa redyskonta weksli NBP + marża 2,50 p.p.

pożyczka hipoteczna

 

11,55%

Stopa redyskonta weksli NBP + marża 3,50 – 4,75 p.p.

kredyt konsolidacyjny

 

11,80%

Stopa redyskonta weksli NBP + marża 3,50 – 5,50 p.p.

Kredyt CZYSTE POWIETRZE

 

Stopa redyskonta weksli NBP + marża 4,00 p.p.

 

 

Lokaty terminowe

Środki gromadzone na rachunku lokaty terminowej podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej, co oznacza że oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec podwyższeniu lub obniżeniu.

Minimalna kwota lokaty zakładanej przez osobę fiyczną wynosi 500 zł.

Minimalna kwota lokaty zakładanej przez osobę prawną wynosi 1 000 zł.

Zysk z lokat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% (dot. osób fizycznych).

Lokaty terminowe Klientów Indywidualnych

Oprocentowanie zmienne

1)

1 miesięczne

2,00 %

2)

3 miesięczne

3,00 %

3)

6 miesięczne

3,80 %

4)

12 miesięczne

4,20 %

 

Klienci Instytucjonalni:

Rachunki terminowe Klientów Instytucjonalnych

Oprocentowanie zmienne

1)

1 miesięczne

1,50 %

2)

3 miesięczne

2,50 %

3)

6 miesięczne

3,10 %

4)

12 miesięczne

3,60 %

 

Oferty Specjalne

Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy dla Klientów indywidualnych przeznaczony jest na:

  • finansowanie remontu w 100% planowanych kosztów inwestycji,
  • finansowanie celu mieszkaniowego nawet do 90% planowanych kosztów inwestycji

 

Teraz w promocji, z obniżona prowizją!

kredyt ekspresowy

Sfinansowanie dowolnych potrzeb,
minimum formalności!

Kredyt gotówkowy Ekspresowy
Kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny

Masz stary i dymiący piec? Chcesz zmodernizować wyposażenie i instalacje domowe? A może myślisz o korzystaniu z zielonej energii czy zakupie roweru, a nawet energooszczędnego sprzętu AGD?

Z kredytem ekologicznym zrealizujesz wszystkie plany ekologiczne , i nie tylko.

kredyt konsolidacyjny

Kredyt na spłatę innych kredytów  zaciągniętych zarówno w BS Otwock jak i w innych bankach.

Kredyt konsolidacyjny

Wygodne płatności online i stacjonarne

Płać, tak jak lubisz.
Swoim Klientom udostępniamy wygodne i intuicyjne metody płatności, które pomogą w codziennych sprawunkach: BLIK, płatności zbliżeniowe, płatności telefonem lub zegarkiem, karta płatnicza, szybkie przelewy internetowe.