klienci indywidualni

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe

Oferujemy prowadzenie oszczędnościowych lokat terminowych

 Lokaty na okresy:

Zaletą lokat terminowych jest ich korzystne oprocentowanie, zależne od okresu zadeklarowania.

Środki na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.
Wszystkie proponowane przez Bank lokaty, są lokatami odnawialnymi, czyli po upływie terminu zadeklarowanego, lokata odnawia się automatycznie na taki sam okres.
Dla lokat odnawialnych maksymalny okres odnowienia wynosi 114 miesięcy, licząc od daty założenia depozytu.
Odsetki naliczane są po zakończeniu terminu umownego lokaty i zgodnie z dyspozycją mogą zostać przekazane na rachunek Klienta, dopisane do kwoty lokaty, bądź wypłacone w kasie w gotówce.
Oszczędności zdeponowane w naszym Banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Oprocentowanie lokat terminowych >> Tutaj

Chcesz przenieść konto?
Formalności załatwimy za Ciebie!

Nie jesteś jeszcze Klientem naszego banku? Chciałbyś przenieść konto, ale martwisz się natłokiem formalności?

Wystarczy Twoje upoważnienie, a wszystko załatwimy za ciebie, m.in. zgłosimy u pracodawcy zmianę numeru konta.