klienci indywidualni

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe

Oferujemy prowadzenie oszczędnościowych lokat terminowych

 Lokaty na okresy:

Zaletą lokat terminowych jest ich korzystne oprocentowanie zależne od okresu zadeklarowania oraz wysokości wpłaconej kwoty.

Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł.

Środki na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej określonej w aktualnie obowiązującej w Banku tabeli oprocentowania.

Dla lokat terminowych odsetki są naliczane po okresie upływu terminu lokaty.

Wszystkie lokaty są zakładane na zadeklarowany okres i nie są odnawiane.
Oszczędności zdeponowane w naszym Banku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Oprocentowanie lokat terminowych >> Tutaj

Chcesz przenieść konto?
Formalności załatwimy za Ciebie!

Nie jesteś jeszcze Klientem naszego banku? Chciałbyś przenieść konto, ale martwisz się natłokiem formalności?

Wystarczy Twoje upoważnienie, a wszystko załatwimy za ciebie, m.in. zgłosimy u pracodawcy zmianę numeru konta.