klienci indywidualni

Kredyt Czyste Powietrze

Kredyt Czyste Powietrze

Kredyt Czyste Powietrze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 3 stycznia 2023 roku wprowadza nową edycję Programu „Czyste Powietrze”.

Korzyści związane ze zmianami dotyczą przede wszystkim zwiększenia maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w tym z tzw. kompleksową termomodernizacją oraz kwot dotacji dla poszczególnych elementów przedsięwzięcia, podniesienia progów dochodowych dla beneficjentów kwalifikujących się do poszczególnych części programu. Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej Programu pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/.

Do dnia 2 stycznia 2023 roku kredyty PPCP oferowane będą w Bankach na dotychczasowych zasadach.

Wnioski na nowych, obowiązujących od 3.01.2023 r. zasadach będą przyjmowane przez Banki uczestniczące w Programie w miarę technicznego dostosowywania się banków do wprowadzonych zmian w Programie.

Poszczególne banki będą sukcesywnie wznawiać przyjmowanie wniosków, o czym będą informować Klientów indywidualnie na swoich stronach internetowych.

Na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ aktualizowana będzie też lista banków oferujących kredyty i przyjmujących wnioski o dotację w programie.

Banki oferujące Kredyt Czyste Powietrze będą sukcesywnie wznawiać przyjmowanie wniosków, na nowych zasadach, zgodnie z przygotowanymi zmianami programu „Czyste Powietrze”.

Orientacyjny termin wznowienia przyjmowania wniosków w BS Otwock: początek kwietnia 2023

Ogrzewasz dom starym, dymiącym piecem? W Twojej gminie obowiązuje ustawa antysmogowa? Ten kredyt jest właśnie dla Ciebie! Wymień kopciucha na nowe, ekologiczne źródło ciepła i skorzystaj z dotacji! Przy okazji możesz też przeprowadzić dodatkowe prace uszczelniające okna i drzwi.

Kredyt Czyste Powietrze możesz wykorzystać na sfinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, a szczegółowo określonych w Programie Priorytetowym NFOŚiGW „Czyste Powietrze”.

kredyt czyste powietrze Otwock

Kredyt czyste powietrze – stopa redyskonta weksli NBP* + marża 4,00 p.p.

RRSO wynosi 11,55% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 30.000,00 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, oprocentowanie zmienne 9,80% w stosunku rocznym, prowizja 2,50%, 60 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata (kapitał 500,00 zł + odsetki 249,02 zł), następne raty: kapitał 500,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 9,80% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 8.224,70 zł w tym odsetki 7.474,70 zł, prowizja 750,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 38.224,70 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

*stopa redyskonta weksli NBP – do wyliczenia oprocentowania przyjęto stopę obowiązującą od dnia 05.10.2023 r. w wys. 5,80%

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 05.10.2023 roku

RRSO – roczna rzeczywista stopa oprocentowania

W przypadku kredytów udzielanych na zmienną stopę procentową wzrost stopy procentowej powoduje wzrost wartości ekspozycji kredytowej oraz raty kapitałowo-odsetkowej, natomiast w przypadku spadku stopy procentowej maleje wartość ekspozycji kredytowej oraz raty kapitałowo-odsetkowej.

Kredyt Czyste Powietrze - co mogę sfinansować?

Kredyt Czyste Powietrze - kto moze skorzystać?

Z Kredytu Czyste Powietrze i dotacji mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele:

  • domów jednorodzinnych
  • wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

 

Na jakiej wysokości dotację mogę liczyć?

W programie „Czyste Powietrze” można uzyskać dotację w wysokości do 30 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania oraz do 37 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Wysokość dotacji będzie zależeć od tego jakie nowe źródło ciepła planujesz zastosujesz i jaki będzie zakres prac, które planujesz przeprowadzić.

Możesz otrzymać dotację:

  • na poziomie podstawowym – jeżeli Twój dochód roczny w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie przekroczy 100 tys. zł
  • na poziomie podwyższonym – przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w Twoim gospodarstwie domowym nie przekroczy:
    • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
    • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 
 

Aktualne dokumenty Programu „Czyste Powietrze” dla poszczególnych województw

Aktualne dokumenty Programu „Czyste Powietrze” znajdują się również na stronie www NFOŚiGW pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz poszczególnych WFOŚiGW.

Zapraszamy do naszych placówek