klienci indywidualni

Kredyt konsumencki gotówkowy

Kredyt konsumencki gotówkowy

Kredyt konsumencki gotówkowy

WYMAGANE DOKUMENTY:

RRSO

Kredyt konsumencki gotówkowy – stopa redyskonta weksli NBP*+marża 5,00 p.p.

RRSO wynosi 12,92% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 100.000,00 zł, okres kredytowania 8 lat, oprocentowanie zmienne 10,80%, prowizja 4,20%, 96 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 1.010,00 zł + odsetki 914,75 zł), następne raty: kapitał 1.042,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 10,80% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366. Całkowity koszt kredytu: 47.870,36 zł, w tym odsetki 43.670,36 zł, prowizja 4.200,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 147.870,36 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

*stopa redyskonta weksli NBP – do wyliczenia oprocentowania przyjęto stopę obowiązującą od dnia 05.10.2023 r. w wys. 5,80%

Oprocentowanie obowiązuje od dnia 05.10.2023 roku

RRSO – roczna rzeczywista stopa oprocentowania

W przypadku kredytów udzielanych na zmienną stopę procentową wzrost stopy procentowej powoduje wzrost wartości ekspozycji kredytowej oraz raty kapitałowo-odsetkowej, natomiast w przypadku spadku stopy procentowej maleje wartość ekspozycji kredytowej oraz raty kapitałowo-odsetkowej.

Kalkulator kredytowy