Bank

Sprawozdanie Finansowe

Zarząd Banku Spółdzielczego Otwocku informuje, że badanie sprawozdania finansowe w Banku:

  • za lata 2017 i 2018 przeprowadzała firma audytorska: Zespół Biegłych Rewidentów „WIDOK – II” Sp. z o.o. Paprotnia 19, 95-060 Brzeziny
  • za lata 2019 – 2022 przeprowadziła firma audytorska: KBR CMA Sp. Z o.o. ul. Głogowska 189, 60-121 Poznań

Sprawozdanie finansowe za 2019

Sprawozdanie finansowe za 2018

Pobierz aplikację
BS Otwock EBO Mobile PRO
i bankuj, gdzie chcesz!