Bank

Historia Banku

HISTORIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OTWOCKU

Według dostępnych źródeł jako rok założenia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Pożyczkowej w Otwocku, należy przyjąć 1930 rok.

W 1930 roku, po wielkim kryzysie ekonomicznym końca lat 20-tych, grupa mieszkańców Otwocka, a mianowicie Panowie: Wacław Czarniewski, Jan Maliszewski, Piotr Adamski, Edmund Budkowski, Bronisław Migdalski, wspólnie z ówczesnym proboszczem i późniejszym budowniczym głównego kościoła parafialnego – księdzem Ludwikiem Wolskim, założyło „Kasę Pożyczkową” opartą na wzorach i statucie Kasy Stefczyka. Pierwszą siedzibą „Kasy” była parafia, a później budynek u zbiegu obecnych ulic Armii Krajowej i Powstańców Warszawy (obecnie działka z siedzibą Telekomunikacji Polskiej S.A.).

Pierwszym pracownikiem „Kasy”, wykonującym początkowo czynności kasjera i księgowego, później Prezesa Zarządu był Pan Stanisław Kulesza, a obowiązki skarbnika pełnił do 1934 roku Pan Michał Oziębłowski – późniejszy ksiądz, zamordowany przez Niemców podczas II wojny światowej i wyniesiony w poczet błogosławionych przez Papieża Jana Pawła II, podczas wizyty w Polsce w 1999 roku.

Do wybuchu II wojny światowej Kasa Stefczyka w Otwocku liczyła 464 członków. Zachował się w dość dobrym stanie drugi tom rejestru członków z lat 1937 – 1949. Pierwszy przekrój zawodowy przyjętych członków „Kasy” obejmował głównie: kupców, pracowników sanatorium, kolejarzy, urzędników, ogrodników, nauczycieli, rzemieślników, a od 1948 roku również rolników z terenu Otwocka oraz gmin: Karczew, Wiązowna i Celestynów.

W 1958 roku Kasa Stefczyka w Otwocku została przekształcona w Spółdzielnię Oszczędnościowo – Pożyczkową, a od roku 1962 w Bank Spółdzielczy.

Pobierz aplikację
BS Otwock EBO Mobile PRO
i bankuj, gdzie chcesz!