Wykaz godzin granicznych realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Otwocku

Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj Przelewu Placówka Banku

System bankowości elektronicznej

PRZELEW WEWNĘTRZNY

Na rachunek w Banku 1 w godzinach pracy placówki 17.00
Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.  1 w godzinach pracy placówki 17.00

PRZELEW MIĘDZYBANKOWY WYCHODZĄCY

ELIXIR 1, 2 14.00 14.00
Express Elixir5 w godzinach pracy placówki 24 h
SORBNET 3 14.30    14.00 4
BlueCash (natychmiastowy) 5 24 h6
Przelew na telefon P2P BLIK 5 24 h

PRZELEW PRZYCHODZĄCY

Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku Do godziny 17.00
Przelew wewnętrzny z rachunku w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A. Do godziny 17.00
ELIXIR I sesja do godziny 11.00 II sesja do godziny 15.00 III sesja do godziny 17.00
SORBNET 17.00
BlueCash (natychmiastowy) 5 24 h
Express Elixir5 24 h
Przelew na telefon P2P BLIK 5 24 h

Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj Przelewu

Data walutyPlacówka Banku

System bankowości elektronicznej

PRZELEW WEWNĘTRZNY

Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.D16.30

PRZELEW WYCHODZĄCY

Przekaz w trybie standardowym:
SEPA, polecenie wypłaty w walucie EURD + 116.30
Pozostałe polecenia wypłatyD + 216.30
Przekaz w trybie pilnymD12.30

PRZELEW PRZYCHODZĄCY

Na rachunek w BankuD17.00

1 Przelewy zlecone po godzinie 17.00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i będą wykonane w najbliższym dniu roboczym.

2 Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 17.00, obciążą rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany w najbliższym dniu roboczym.

3 Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

4 Usługa dostępna dla Klientów instytucjonalnych.

5 Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez Bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków uczestników dostępny jest stronie internetowej Banku: www.bsotwock.pl. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS.

6Przelewy są realizowane przez całą dobę z wyłączeniem godzin niedostępności tj. od 17:15 do 18:00.