Wykaz godzin granicznych realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Otwocku

Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj przelewu

Placówka Banku

System bankowosci elektronicznej

PRZELEW WEWNĘTRZNY

Na rachunek w Banku (1)

w godzinach pracy placówki

17:00

Na rachunek w Banku (1)

w godzinach pracy placówki

17:00

PRZELEW MIĘDZYBANKOWY WYCHODZĄCY

ELIXIR (1,2)

14:00

14:00

SORBNET (3)

14:30

14:00 (4)

BlueCash (natychmiastowy) (5)

-

24 h

PRZELEW PRZYCHODZĄCY

Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku

do 17:00

Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku Zrzeszenia BPS S.A.

do 17:00

ELIXIR

I sesja do godz. 11:00
II sesja do godz. 15:00
III sesja do godz. 17:00

SORBNET

do 17:00

BlueCash (natychmiastowy)(5)

24h

Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj przelewu

data waluty

Placówka Banku

System bankowosci elektronicznej

PRZELEW WEWNĘTRZNY

Na rachunek w Banku Zrzeszenia BPS S.A.

D

16:30

16:30

PRZELEW WYCHODZĄCY (w trybie standardowym)

SEPA (polecenie wpłaty w walucie EUR)

D+1

16:30

16:30

Pozostałe polecenia wypłaty

14:30

14:30

16:30

PRZELEW WYCHODZĄCY (w trybie pilnym)

D

12:30

12:30

PRZELEW PRZYCHODZĄCY

Na rachunek w Banku

D

do 17:00

(1) Przelewy zlecone po godzinie 17:00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i będą wykonane w najbliższym dniu roboczym.
(2) Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 17:00, obciążą rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany w najbliższym dniu roboczym.
(3)Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.
(4) Usługa dostępna dla Klientów Instytucjonalnych.
(5) Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez Bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków uczestników dostępny jest na stronie internetowej Banku: www.bsotwock.pl. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS.