Bank

Poradnik bankomatowy

Poniżej przedstawiamy podstawowe wskazówki dla osób korzystających ze swojej karty po raz pierwszy.

Żeby wypłacić pieniądze z bankomatu należy pamiętać o trzech podstawowych warunkach:  
 1. Trzeba posiadać aktywną i podpisaną kartę bankomatową.  
 2. Należy pamiętać numer PIN do karty, za pomocą której chcemy wypłacić gotówkę. (dla bezpieczeństwa numer ten należy PAMIĘTAĆ, nie wolno go nigdzie zapisywać, a zwłaszcza na karcie obok podpisu).  
 3. Należy znaleźć czynny bankomat obsługujący posiadaną kartę (na ekranie nieczynnego bankomatu widnieje odpowiedni napis, a loga obsługiwanych kart umieszcza się na bankomacie). W miarę możliwości należy zasłonić czynności wykonywane na klawiaturze bankomatu (zwłaszcza wybierany PIN) przed ewentualnymi osobami stojącymi w pobliżu. W przypadku przebywania w okolicy bankomatu podejrzanych osób, lepiej poszukać innego urządzenia! 
Jeżeli powyższe warunki zostały spełnione, możemy przystąpić do wypłacania gotówki:
 1. Podchodzimy do bankomatu i odnajdujemy szczelinę do włożenia karty, która znajduje się zazwyczaj w okolicach ekranu 
 2. W okolicach szczeliny widnieje rysunek informujący nas, jak kartę wsunąć.  
 3. Wsuwamy kartę. Karta powinna dać się wsunąć bez większych oporów (na czas transakcji bankomat wciągnie kartę do środka). Nie należy wciskać karty na siłę!  
 4. Na ekranie może pojawić się prośba o wybranie języka, w którym dokonywać będziemy transakcji. Wybieramy przycisk obok napisu oznaczającego najdogodniejszy dla nas język. 
 5. Wprowadzamy kod PIN i potwierdzamy jego poprawność przyciskiem obok napisu „Poprawnie”. W przypadku mylnego wprowadzenia kodu przysługują nam jeszcze trzy próby (ale łącznie, do końca dnia). Uwaga: Czwarte, kolejne, błędne wprowadzenie kodu PIN raz za razem w ciągu dnia (nawet w różnych bankomatach i urządzeniach POS) spowoduje zatrzymanie karty przez bankomat! 
 6. Następnie wybieramy czynność, którą chcemy przeprowadzić. (wypłata gotówki, sprawdzenie wysokości dostępnych środków, doładowanie konta telefonu ).
 7. Po wybraniu wypłaty gotówki wybieramy kwotę jaką chcemy podjąć i czekamy. W przypadku wpisania błędnego kodu PIN zostaniemy poproszeni o wprowadzenie poprawnego. 
 8. W pierwszej kolejności bankomat odda nam kartę, którą należy bezzwłocznie odebrać i schować. Nieodebraną kartę bankomat zatrzyma! 
 9. Zaraz po odebraniu karty bankomat wysunie banknoty, które – podobnie jak kartę – należy natychmiast odebrać. Nieodebrane pieniądze bankomat zatrzyma!  
 10. Gdy wcześniej wybraliśmy opcję wydruku potwierdzenia wypłaty, czekamy jeszcze na wydruk. 
To wszystko. Jeszcze tylko sprawdzamy, czy mamy przy sobie wszystko (kartę i pieniądze) i możemy odejść od bankomatu.
 
Używanie kart w trakcie podróży zagranicznych
 • Za granicą bankomat komunikuje się w co najmniej dwóch językach: angielskim i lokalnym. Dla wprawy i bezpieczeństwa przed wyjazdem spróbuj wykonać transakcję wypłaty w kraju korzystając z poleceń w języku angielskim.
 • Bankomat zagranicą może poprosić o wpisanie 6-cyfrowego kodu PIN. W takiej sytuacji – jako dwie pierwsze cyfry wprowadź dwa zera, a następnie swój PIN.

Pobierz aplikację
BS Otwock EBO Mobile PRO
i bankuj, gdzie chcesz!

Bankowość elektroniczna
ebo ebank online

Bankowość mobilna
ebo mobile pro

bezpieczeństwo
to podstawa!