Bank

Identyfikacja klienta

INFORMACJA W SPRAWIE IDENTYFIKACJI KLIENTÓW

Szanowni Państwo

Informujemy, że pracownicy Banku mają prawo do żądania okazania i sporządzania kopii dokumentów tożsamości, pozwalających na identyfikację i weryfikację klienta oraz osób upoważnionych do działania w imieniu klienta w każdym przypadku nawiązywania relacji lub realizacji transakcji okazjonalnej oraz prawo do żądania okazania wskazanych dokumentów przy realizacji pozostałych transakcji. W przypadku odmowy okazania dokumentów, pozwalających na dokonanie czynności, o których mowa powyżej pracownik ma obowiązek odmówić nawiązania relacji lub realizacji transakcji.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006

 

INFORMACJA W SPRAWIE USTALANIA ŹRÓDŁA POCHODZENIA ŚRODKÓW – WPŁATY GOTÓWKOWE

Szanowni Państwo

Informujemy, że Bank ma obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, określonych w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W związku z tym pracownicy Banku mają obowiązek pozyskiwania od Państwa informacji o źródle pochodzenia środków, w tym przy realizacji wpłat gotówkowych.

Ponadto, w przypadkach wskazanych w procedurach, konieczne jest przedstawienie przez Państwa dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków.

Pracownik Banku ma prawo odmówić przyjęcia wpłaty gotówkowej w przypadku braku informacji wskazującej źródła pochodzenia środków lub dokumentów je potwierdzających.

Pobierz aplikację
BS Otwock EBO Mobile PRO
i bankuj, gdzie chcesz!

Bankowość elektroniczna
ebo ebank online

Bankowość mobilna
ebo mobile pro

bezpieczeństwo
to podstawa!