klienci indywidualni

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna

WYMAGANE DOKUMENTY:

RRSO

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO wynosi 12,85% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 250.000,00 zł, okres kredytowania 25 lat, oprocentowanie okresowo – stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 11,55% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 10,55% w skali roku – wyliczone jako suma stopy redyskonta weksli NBP ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej i marży banku w wysokości 4,75 p.p., prowizja 3,00%, 300 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 933,00 zł + odsetki 2.524,59 zł), następne raty: kapitał 833,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 10,55% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366.

Całkowity koszt kredytu: 356.041,85 zł, w tym odsetki 341.937,85 zł, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu 7.500,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości za cały okres kredytowania wynosi 4.775,00 zł, koszt ustanowienia pełnomocnictwa do rachunku ROR wynosi 10,00 zł, koszt opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku ROR w całym okresie kredytowania wynosi 1.800,00 zł zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w BS Otwock. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 606.041,85 zł. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy redyskonta weksli NBP ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 18.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Dla oprocentowania zmiennego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO wynosi 12,14% przy założeniu, że: całkowita kwota pożyczki 250.000,00 zł, okres kredytowania 25 lat, oprocentowanie zmienne 10,55% w skali roku – wyliczone jako suma stopy redyskonta weksli NBP ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej i marży banku w wysokości 4,75 p.p., prowizja 3,00%, 300 rat miesięcznych spłacanych według salda malejącego: pierwsza rata wyrównawcza (kapitał 933,00 zł + odsetki 2.306,01 zł), następne raty: kapitał 833,00 zł + odsetki malejące liczone od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie wg. formuły: kapitał x 10,55% x ilość dni w miesiącu/365 lub 366.

Całkowity koszt kredytu: 344.778,88 zł, w tym odsetki 330.674,88 zł, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu 7.500,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości za cały okres kredytowania wynosi 4.775,00 zł, koszt ustanowienia pełnomocnictwa do rachunku ROR wynosi 10,00 zł. koszt opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku ROR w całym okresie kredytowania wynosi 1.800,00 zł zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w BS Otwock. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 594.778,88 zł. Oprocentowanie kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy redyskonta weksli NBP ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 18.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kalkulator kredytowy