Bank

Władze Banku

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OTWOCKU

Bieżącą działalnością Banku kieruje Zarząd Banku w składzie:

 • Robert Piskorz – Prezes Zarządu Banku
 • Monika Olchawa – Zastępca Prezesa Zarządu ds. finansowo księgowych
 • Karolina Stocka – Członek Zarządu ds. handlowych i marketingu

RADA NADZORCZA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OTWOCKU

W skład Rady Nadzorczej Banku wchodzi 6 osób.

 • Maria Anna Czech – Chojnacka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Władysław Sierpiński – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
 • Kazimierz Nowak – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Robert Wróbel
 • Teresa Rytka
 • Anna Urbaniak

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Spółdzielczego w Otwocku:

 1. Robert Piskorz
 2. Monika Olchawa
 3. Karolina Stocka
 4. Helena Iwaniuk
 5. Anna Szlasa
 6. Agnieszka Jaroń

Pobierz aplikację
BS Otwock EBO Mobile PRO
i bankuj, gdzie chcesz!