AKTUALNOŚCI

Podsumowanie roku 2023 i plany na przyszłość – Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Otwocku

20 czerwca 2024 roku w Restauracji Stylowa w Otwocku odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Otwocku.

Podczas spotkania delegaci wybrani spośród udziałowców Banku dokonali szczegółowego podsumowania działalności banku w roku 2023 zatwierdzili między innymi  plany na przyszłość i kierunki rozwoju. Rok 2023 był kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju Banku Spółdzielczego w Otwocku, wzrostu obliga kredytowego o 19,04% r/r, depozytów o 4,53% r/r oraz sumy bilansowej o 5,82% r/r i osiągnięcia historycznego wyniku finansowego brutto w wysokości 5 474 tys. zł tj. 35,53% r/r.

– Ubiegły rok był bardzo dobry dla naszego Banku,  udało się zrealizować postawione cele, zakładane kierunki zarówno te finansowe jak i operacyjne oraz osiągnąć rekordowe wyniki finansowe – powiedział w swoim wystąpieniu Robert Piskorz – Prezes Zarządu.

Poinformował zebranych o trwających inwestycjach w Oddziale w Celestynowie i w Oddziale w Wiązownie, mających na celu poprawę wizerunku placówek Banku Spółdzielczego w Otwocku. Ponadto  Bank inicjował szereg akcji marketingowych i edukacyjnych w roku 2023, wśród lokalnej społeczności.

– Poprzez udział w tego typu wydarzeniach w środowisku lokalnym Zarząd  dążył do wzrostu rozpoznawalności marki i poprawy wizerunku Banku Spółdzielczego w Otwocku jako instytucji finansowej z misją, będącej blisko lokalnej społeczności i bezpiecznego, stabilnego oraz atrakcyjnego partnera, otwartego na współpracę, przywiązanego do tradycji, a jednocześnie posiadającego w swojej ofercie nowoczesne produkty i usługi – podkreślał w swoim wystąpieniu Prezes.

Na zakończenie swojego wystąpienia Robert Piskorz – Prezes Zarządu podziękował wszystkim zebranym, udziałowcom, klientom i pracownikom za zaangażowanie i wspólną owocną pracę na rzecz rozwoju Banku Spółdzielczego w Otwocku. Wypracowany wynik w kwocie 4 000 tys. zł tj. 94,80% Uchwałą Zebrania Przedstawicieli został przeznaczony na zasilenie funduszu zasobowego. Ponadto Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło sprawozdanie finansowe, sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności, kierunki działania na 2024 r. dokonało oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, zatwierdziło zmiany Statutu Banku oraz udzieliło absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2023 roku.

Wszystkim przybyłym za aktywny udział w Zebraniu serdecznie dziękujemy. 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Otwocku.