AKTUALNOŚCI

SUPER Kredyt w ROR

Super Kredyt w ROR

,,SUPER KREDYT W ROR” dedykowany jest dla nowych Klientów, którzy do dnia 31.12.2023 r. otworzą rachunek ROR w Banku Spółdzielczym w Otwocku i przeniosą z innego Banku kredyt w ROR oraz wpływy na rachunek. Promocja obejmuje także Klientów, którzy posiadają rachunek ROR w BS Otwock i dotychczas nie korzystali z kredytu w ROR, a złożą wniosek w okresie obowiązywania promocji.

Przenieś limit w koncie osobistym i zyskaj:

  • oprocentowanie zmienne kredytu 6,74 % w skali roku (oparte o stopę redyskonta weksli NBP + marża 0,94 p.p.).
  •  0 % prowizji w pierwszym roku korzystania z kredytu /w kolejnych latach prowizja 1,00 % od przyznanej kwoty kredytu za każdy 12-miesieczny okres obowiązywania umowy, stawka minimalna prowizji – 50 zł/
  • promocyjne warunki prowadzenia rachunku ROR w tym:
    0 zł za prowadzenie rachunku ROR oraz dostęp do bankowości elektronicznej i mobilnej
    0 zł za wydanie i obsługę karty płatniczej do rachunku ROR
    0 zł za przelewy zlecone za pośrednictwem bankowości elektronicznej i mobilnej
  • zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową

Wysokość kredytu:

Maksymalna wysokość kredytu wynosi 4-krotność średnich miesięcznych wpływów na rachunek z tytułu osiąganych dochodów z ostatnich 4 miesięcy i jest uzależniona od posiadania zdolności kredytowej.
Weryfikacja dochodu na podstawie wpływów na rachunek w innym Banku z ostatnich 4 miesięcy, potwierdzonych wyciągiem bankowym lub zaświadczeniem.

Dodatkowe warunki:

Promocyjne warunki prowadzenia rachunku ROR obowiązują w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej w zakresie przyznania kredytu w ROR i warunkiem ich utrzymania jest posiadanie aktywnej umowy o kredyt konsumencki w ROR. W przypadku rezygnacji lub nie uzyskania kredytu w ROR obowiązują standardowe warunki prowadzenia rachunku ROR, począwszy od następnego miesiąca.

RRSO Super Kredyt w ROR: 6,74%

RRSO wynosi 6,74% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu 7.000,00 zł, okres kredytowania 12 miesięcy, oprocentowanie zmienne 6,74% w skali roku, przez cały okres kredytowania kredyt jest w pełni wykorzystany, spłata odsetek – miesięcznie, spłata kapitału – jednorazowo na koniec okresu kredytowania, prowizja 0,00% w pierwszym roku korzystania z kredytu. Całkowity koszt kredytu wynosi: 470,82 zł; w tym odsetki 470,82 zł, prowizja 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 7.470,82 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.