Ubezpieczenie nnw ucznia

AKTUALNOŚCI

Ubezpieczenie NNW Ucznia

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka, niezależnie od tego czy jest maluszkiem, uczniem podstawówki, licealistą czy studentem. Nie ważne czy dziecko przebywa w domu, szkole czy na wycieczce – ważne jest, żeby zapewnić mu opiekę i chronić przed zagrożeniami.

Ubezpieczenie szkolne EDU Plus to innowacyjny, dobrze przemyślany i kompleksowy produkt obejmujący wiele rodzajów ryzyka, związanych zarówno z niespodziewanymi zdarzeniami losowymi, jak i chorobami.

Co więcej, dzięki opcji Hejt Stop możesz skorzystać z usług pomocy informatycznej, pomocy psychologicznej i pomocy prawnej, w ramach nowatorskiej oferty ochrony dzieci i młodzieży przed oszustwami internetowymi oraz mową nienawiści w sieci.

Dlaczego warto postawić na ubezpieczenie szkolne EDU Plus?

Nowe ubezpieczenie obejmuje wszechstronną ochronę 24 godziny na dobę, zarówno w ciągu roku szkolnego, jak i podczas wakacji.

Jedną z najważniejszych cech oferty jest jej elastyczność – wybrana opcja główna ubezpieczenia może zostać rozszerzona o dowolnie wybrane opcje dodatkowe. Wypłaty świadczeń z opcji głównej i opcji dodatkowych sumują się, co daje większe bezpieczeństwo i bardziej kompleksową ochronę.

Dopasuj zakres ochrony do swoich indywidualnych potrzeb, wybierając spośród 23 opcji dodatkowych, m.in.:

  • Telemedycyna – e-konsultacje lekarza internisty, pediatry, ginekologa, urologa, a także psychologa oraz badanie CRP po uzyskaniu zlecenia od lekarza.
  • e-Rehabilitacja – szybki powrót do zdrowia dzięki wyjątkowej formie rehabilitacji w domowym zaciszu za pomocą najnowszej technologii i pod nadzorem fizjoterapeuty.
  • Pakiet Kleszcz – pokrycie kosztów badań diagnostycznych, antybiotykoterapii, usunięcia kleszcza oraz wypłata świadczenia 1.000 zł za rozpoznanie boreliozy.
  • Zwrot kosztów wycieczki – wypłata świadczenia za opłaconą wycieczkę szkolną, w której udział uniemożliwił nieszczęśliwy wypadek i jego konsekwencje.
  • Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby – dzienne świadczenie pieniężne, które pomoże pokryć dodatkowe koszty związane z pobytem dziecka w szpitalu.

Oferowane są również gotowe warianty, które ułatwią i usprawnią proces zakupu ubezpieczenia.

Co obejmuje ubezpieczenie szkolne EDU Plus?

Ubezpieczenie szkolne EDU Plus obejmuje różne rodzaje ryzyka, będące zarówno wypadkami, czyli niespodziewanymi zdarzeniami losowymi, jak i chorobami. W ramach ubezpieczenia wypłacimy świadczenie za uszczerbek na zdrowiu czy śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, śmierć rodzica w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy np. świadczenie za rozpoznanie sepsy lub zatrucie pokarmowe. EDU Plus może zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka, lub placówki edukacyjnej (w przypadku umów grupowych). Może obejmować dowolnie wybrane opcje dodatkowe ochrony, takie jak zwrot kosztów leczenia, świadczenie za pobyt w szpitalu, świadczenie za Poważne Zachorowanie, czy np. Drugą Opinię Medyczną.

Ubezpieczenie EDU Plus – dla kogo?

Ubezpieczenie EDU Plus to ubezpieczenie przygotowane z myślą o ochronie dzieci w wieku do 18 lat, a także studentów do 26 roku życia. Ubezpieczenie możesz wykupić zarówno, jeśli Twoje dziecko uczęszcza do przedszkola, szkoły, uczelni publicznej jak i prywatnej, ale również dla maluszków, które przebywają pod opieką domową. Jego celem jest zapewnienie szerokiej ochrony Twojej pociechy 24 godziny na dobę 365 dni w tygodniu na całym świecie.