AKTUALNOŚCI

Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Otwocku zaprasza członków Banku na sprawozdawcze Zebrania Grup Członkowskich.

Zebrania odbędą się wg. poniższego harmonogramu:

Grupa Członkowska Wiązowna 18 kwiecień 2023 r. (tj. wtorek) o godz. 1100
w budynku Oddziału ul. Lubelska 47

Grupa Członkowska Celestynów – 18 kwiecień 2023 r. (tj. wtorek) o godz. 1700
Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie ul. Św. Kazimierza 55, sala nr 7 (parter)

Grupa Członkowska Otwock 19 kwiecień 2023 r. (tj. środa) o godz. 1100
w budynku Centrali ul. Kołłątaja 1 b, Otwock

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie:
  • wybór Przewodniczącego i Sekretarza,
  • wybór Komisji Wnioskowej
 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Przedstawienie Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich
 3. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności za rok 2022 i kierunki działania na 2023 rok.
 4. Sprawozdanie Kierownika Oddziału z działalności za rok 2022 (w Grupach Członkowskich Wiązowna i Celestynów)
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022
 6. Przedstawienie tematyki obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Omówienie wykonania uchwał ZP oraz wniosków z Zebrania Grupy Członkowskiej z poprzedniego roku.
 8. Dyskusja i zapytania.
 9. Zgłoszenie i przyjęcie wniosków.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Serdecznie zapraszamy.